Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 dagen geleden

Wat doe ik met mijn lichaam? (I)

November 2016 De onderstaande gedeelten uit de Bijbel zijn bewust uitgebreid geciteerd, om erover na te denken met het oog op het gebruik van ons lichaam. In verband daarmee enkele gedachten die met dit onderwerp te verbinden zijn. Geve de Heer dat deze overdenking daartoe mag dienen, dat het ons helpen mag om ons (meer) bewust te worden ‘van Wie’ ons lichaam is en ‘aan Wie’ wij ons lichaam toewijden, ‘Wie’ wij daarin mogen verheerlijken, namelijk God. Ook verder zullen...

Lees verder
2 weken geleden

Verzoening en plaatsvervanging

Deze twee kanten van het werk van Christus worden vaak niet genoeg onderscheiden, waardoor een onduidelijke verkondiging van het kostbare evangelie tot stand komen kan. Tegenstrijdige opvattingen over de leer, ja, zelfs de verderfelijke leer van de alverzoening, kan zijn uitgangspunt daarin hebben, dat deze twee waarheden niet worden begrepen. Daarom moeten we het Woord der waarheid ook hierin juist meedelen. Verzoening, zou men kunnen zeggen, is de naar God-gerichte zijde van het offer van Jezus Christus; want de Heer...

Lees verder
3 weken geleden

Buiten de pistes

We leven in een amusementen-samenleving. Alles wat vermaak geeft, is geoorloofd. Hoe meer sensatie, des te meer plezier. “Snowboarder verliet de piste en ging in een verboden gebied, waar hij een lawine ontketende, die hem begroef”. Kennen wij dat ook niet? Altijd alleen maar in het spoor blijven is saai. Men moet toch ook wel eens iets naar links en naar rechts kijken, men moet geïnformeerd zijn. Niet altijd zo wereldvreemd met oogkleppen op door het gebied gaan. Hoe gemakkelijk...

Lees verder
1 maand geleden

Op het water

23.02.2017 Lezen: Mattheüs 14:22-33. In Mattheüs 14 vinden we de geschiedenis, dat de Heer Jezus ’s nachts tot Zijn discipelen komt, lopend op het water, terwijl ze in het schip tegen de storm strijden. Daarbij vinden we enkele interessante feiten verborgen. Als de Heer Jezus tijdens de storm op het meer naar de discipelen komt, schrikken ze, omdat ze denken dat Hij een spook is. Maar direct openbaart Hij Zich aan hen, om hen te kalmeren (Matth. 14:27). Alsof het...

Lees verder
2 maanden geleden

Na de Babylonische ballingschap (33,34)

Nehemia 8:3-4,9:* 3.  Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. 4. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van...

Lees verder
3 maanden geleden

Vier vragen voor ons hart …

Markus 8 vers 14-21: De Heer Jezus was met Zijn discipelen in het schip onderweg. De discipelen hadden vergeten brood mee te nemen. Tijdens de oversteek geeft de Heer Jezus de discipelen een les: “Let op <en> kijkt uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdesem van Herodes!” Maar deze waarschuwing begrepen de discipelen niet en brachten zij in verband met het gebrek aan brood. In reactie daarop stelt de Heer Jezus de discipelen enkele vragen, die ook ons...

Lees verder
3 maanden geleden

Eenzaamheid …

20 december 2016 Een overdenking in donkere dagen … Eenzaamheid lijkt wel een van de meest voorkomende verschijnselen in onze tijd. Ook u, jij die dit leest herkent misschien op dit moment een verdrietige fase in eigen leven. Het is iets waarin je als het ware gevangen zit, wat je de hele dag plaagt en waaraan geen eind lijkt te komen. Ondanks de vele communicatiemiddelen van onze tijd groeit de eenzaamheid fors en daarmee het gevoel van ongelukkig zijn. Hoe komen...

Lees verder
3 maanden geleden

Na de Babylonische ballingschap (31,32)

Nehemia 5:1,6-7,9-10*: Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei: Wat u doet, is niet goed. Moet...

Lees verder
3 maanden geleden

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn?

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zo’n onwetendheid heerst. In slaap? Met de vraag waar Christenen na hun dood zijn, heeft enige tijd geleden bijvoorbeeld de professor in de theologie Hans Schwarz (Regensburg) in het Lutherse tijdschrift “Confessio Augustana” zich beziggehouden. Hij meent dat hij daarover in de Bijbel twee verschillende verklaringen heeft gevonden. Zo zouden de doden in het Nieuwe Testament enerzijds genoemd worden als degenen...

Lees verder
4 maanden geleden

HEER, U doorgrondt en kent mij

Psalm 139 De volgende gedachten komen voort uit een gemeenschappelijke uitwisseling tussen broeders en zusters over Psalm 139. Daarbij worden ook verschillende beschouwingen, artikelen en hulpmiddelen gebruikt (zie de literatuurlijst aan het eind). Psalm 139 behoort zeker tot een van de meest bekende psalmen ooit. Talloze post- en ansichtkaarten zijn met zijn tekst bedrukt. Hoewel de verzen 19-22 echter helemaal niet met de voorafgaande harmonie van de psalm overeenkomt. Deze opvallende verandering en de daadwerkelijke geestelijke ontwikkeling van de schrijver...

Lees verder