Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
4 uur geleden

Tucht in de gemeente – 1

Tucht in de vergadering (gemeente) is geen aangenaam onderwerp. Maar helaas is het noodzakelijk, zich daarmee van tijd tot tijd bezig te houden. We willen dat in een korte serie doen. Steeds weer worden we met vragen geconfronteerd over tucht in de vergadering (gemeente). Dit onderwerp is niet aangenaam. Het liefst zou je je er niet verder mee bezighouden. Maar helaas het is nodig omdat steeds weer zonde in de plaatselijke gemeenten voorkomt. Daarom willen we proberen om een reeks...

Lees verder
train-476987_1280
1 dag geleden

Familie van God en lichaam van Christus

“Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood” (1 Kor. 10:17). Wanneer men spreekt over gemeenschap in tijden van verval, komt men regelmatig over het volgende te spreken: Zodra wij een geliefd kind van God in de trein ontmoeten, verblijden we ons. We hebben hetzelfde leven en een gemeenschappelijk voorwerp van het geloof. We merken dan: De familie van God is nog steeds intact. Dat is ons in de tijd...

Lees verder
cross-58376_1280
3 dagen geleden

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het afglijden naar de wereld. Het is te vrezen dat het tegenwoordig erg krachtig aanwezig is en in vele richtingen werkt. In tijden van opwekking, wanneer de Geest van God zeer duidelijk werkt, is het voor een gelovige relatief eenvoudig om vrolijk en in de goede richting te gaan. Hij ervaart hoe hij door de stroom van geestelijk enthousiasme gedragen...

Lees verder
Jona vis
7 dagen geleden

Het teken van de profeet Jona

Mattheüs 12:38-42 Ondanks alle wonderen die Jezus werkte, bezaten de Farizeeën en de schriftgeleerden het lef om Hem om een ​​teken te vragen. Zij duidden daarmee op het feit dat ze alleen wilden geloven, wanneer Hij zich  als de Messias kon identificeren! Maar hun hypocrisie was gemakkelijk te doorzien. Als ze na zoveel wonderen nog steeds weigerden te geloven, hoe konden ze dan door andere wonderen worden overtuigd? De houding die wonderen en tekenen als voorwaarde voor geloof eist, bevalt...

Lees verder
IMG_8819 kopie
1 week geleden

Thema uitsluiting (2)

Lezen: 1 Korinthe 5 We willen opnieuw een blik werpen op 1 Korinthe 5. De volgende “indeling” is ook mogelijk en kan nuttig zijn: Wanneer moet een uitsluiting volgen? Als bewezen is dat er een grote zonde respectievelijk een zondige toestand aanwezig is (vs. 1). In welke gezindheid moeten worden uitgesloten? Met oprecht verdriet (vs. 2). Wat is de grondslag zijn voor uitsluiting? Het onderwijs van de apostel en het gezag van de Heer (vs. 3). Wie moet de uitsluiting...

Lees verder
IMG_8819 kopie
1 week geleden

Thema uitsluiting (1)

Lezen: 1 Korinthe 5 In 1 Korinthe 5 vinden we belangrijke punten over het thema uitsluiting van een gelovige die in zonde leeft, uit het midden van de vergadering (gemeente): Het gaat bij de uitsluiting (uit het midden wegdoen) om grove zonden (vs. 1). De zaak moet bewezen (en bekend) zijn (vs. 1). Er moet leed gedragen worden. Onverschilligheid en enkel verontwaardiging is niet passend (vs. 2). De basis van het handelen is de leer van de apostelen en de...

Lees verder
IMG_6410
1 week geleden

Opleiding tot dienaar (6)

“Samuel nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen” (1 Sam. 3:19 – SV). De Samuël-les Het verblijf van Samuël bij Eli in de tempel was belangrijk voor zijn toekomstige dienst. Hier leerde hij de stem van God kennen. Hij luisterde zo precies naar God en zo  precies gaf hij de woorden van God door, dat geen van Zijn woorden ter aarde vielen (1 Sam. 3:19). Later...

Lees verder
Jona vis
1 week geleden

Jona en de vis

Sommige mensen ondervinden intellectuele moeilijkheden met de geschiedenis van Jona, omdat ze menen dat de Schrift van een walvis spreekt. Nou, een gewone walvis die van de plankton (van de kleine drijvende planten en dieren in de zee) leeft, heeft zo’n smalle keel dat hij onmogelijk een mens zou kunnen opslokken. Maar hoewel de gewone walvis zo geschapen is, zijn er zogenaamde potvissen die gemakkelijk zomaar een mens kunnen opslokken. Dan zijn er de walvishaaien (Engelse walvishaaien) die gemakkelijk een...

Lees verder
IMG_0508 kopie
1 week geleden

Kunnen broeders eensgezind samenwonen?

Psalm 133: 1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.   Wanneer broeders elkaar...

Lees verder
IMG_0531
2 weken geleden

Het Koninkrijk van God (2)

“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen” (Matth. 13:43). Wanneer gesproken wordt van het Koninkrijk van God, is het goed om een aantal fundamentele verschillen aan te duiden: Het koninkrijk van God bestaat uit twee fasen: De huidige fase: De Koning is afwezig. Zijn discipelen erkennen het gezag van hun Heer, getuigen voor Hem en delen in Zijn verwerping op aarde. Het prachtige kenmerk...

Lees verder