Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 dag geleden

Mijn vader …

De Amerikaanse christelijke zakenman Hilding Halverson vertelde, dat hij eens op een warme zomerdag bij het raam stond en buiten jongensstemmen hoorde. Het waren zijn zoon en zijn vrienden die buiten in de tuin zaten en met elkaar spraken. Het was zo’n gesprek met het motto: “Mijn vader is veel sterker dan de jouwe!” Een jongen hoorde hij met trots zeggen: “Mijn vader kent de burgemeester”. “O,” zei de ander, “dat is niets! Mijn vader kent de gouverneur van onze...

Lees verder
EXIF JPEG
3 dagen geleden

Cartoons of het Woord van God?

“Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste middel om conflicten op te lossen”. Deze leus kwam ik in verband met het bloedbad op de redactie van Charlie Hebdo op internet tegen1. Een actie die een expliciete ‘wraak voor de profeet Mohammed’ was, zoals de moordenaars schreeuwden. Daarop wil ik reageren met een andere ‘leus': “Open het WOORD van GOD en houdt daaraan principieel vast omdat...

Lees verder
ZF75d1lhQ0SyLWYEGOqO_21_forest_mountains
2 weken geleden

Geschikt voor de hemel

Hemel Geschikt te zijn voor de hemel, wat een belangrijke zaak! Er is geen onderwerp van zoveel betekenis voor ons allen ‑ jong of oud, van welke ontwikkeling we ook zijn, tot welke kring wij ook behoren ‑ als het onderwerp: Geschikt voor de hemel! Dat er een hemel is, een hemel waar God woont en waar de miljoenen zalige hemelingen zijn, behoeft wel niet bewezen te worden. Ieder mens wéét het, ook al beweert hij misschien het niet te...

Lees verder
prison-451442_1280
2 weken geleden

Christenvervolging vandaag

“… opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. (Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn” (1 Thess. 3:3). “Weest nuchter en waakt; uw tegenpartij, [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petr. 5:8). Christenvervolging vandaag Vervolging van christenen is niets nieuws. Het vuur van de vervolging ontvlamde al aan het begin van de geschiedenis van de christelijke kerk met de steniging van Stefanus. En het brandde ook in de daarop volgende...

Lees verder
IMG_6317 kopie
2 weken geleden

Aanbidden wij allen dezelfde God?

“Wie in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd. En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u...

Lees verder
photo-1414788020357-3690cfdab669
3 weken geleden

Hertrouwen?

Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9; 1 Korinthe 7:10-15; 1 Samuël 18:20,27; 2 Samuël 3:14-16; 2 Samuël 6:16. In het recente verleden is regelmatig de gedachte verdedigd, dat een huwelijk niet kan worden ontbonden. Er wordt gezegd dat iemand (meerdere malen) kan scheiden en hertrouwen mag, – toch zou het eerste huwelijk voor God gelden. Echtgenoten bleven een leven lang “één vlees”, ook wanneer zij nieuwe echtelijke verbindingen aangingen. Deze visie is naar mijn mening niet houdbaar. Deze vraag staat of valt...

Lees verder
Hoge bergen
3 weken geleden

De oerknal – Big Bang, of toch niet?

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1). De oerknal is het standaard model voor de oorsprong van het heelal. Eigenlijk werd de term oerknal (Big Bang) gebruikt om de ongerijmdheid van deze theorie te tonen. Van de ironische ondertoon zijn zich echter vandaag de dag velen niet bewust. Vandaag geloven ze allemaal in de grote oerknal. Maar wat was er vóór de oerknal? Hoe moet ik me dat voorstellen, dat ruimte en tijd vanzelf ontstaan?...

Lees verder
photo-1416592525293-e65266465eb7
3 weken geleden

Er is geen kapper!

Een christen sprak met zijn kapper over God. Want dat is uiteindelijk toch ook een goede kans die niet gemist mag worden. De kapper echter ontkende het bestaan van God. Zijn argument: Als er zoveel lijden is, dan kan er ook geen God zijn. De christen zag kort daarna op straat een man die een zeer onverzorgde indruk maakte en slonzige haren had. Hij ging snel naar de kapper en zei: “Er is geen kapper” – “Hoe kun je nu...

Lees verder
IMG_6296 kopie
3 weken geleden

Echtscheiding – uitzonderingsregel (1)

“Er is ook gezegd: Ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u, dat ieder die zijn vrouw verstoot anders dan uit oorzaak van hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie een verstotene trouwt, pleegt overspel” (Matth. 5:31-32). De Heer verwijst hier niet naar een gebod uit het Oude Testament, maar op een gewoonte van de Joden die mogelijkerwijs al vóór de wetgeving bestond. In Deuteronomium 24 wordt de scheidbrief door Mozes toegestaan (Deut....

Lees verder
IMG_6296 kopie
3 weken geleden

Echtscheiding – uitzonderingsregel (2)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9. Tegen de “uitzonderingsregel” (echtscheiding op grond van overspel, Matth. 5:32 en 19:9) heeft men verschillende argumenten, die we nu toch echter niet afzonderlijk willen onderzoeken. We wenden ons nu naar een meer fundamentele vraag. Sommigen zeggen dat een huwelijk (door christenen) nooit kan worden beëindigd; ze bedoelen dat de eenheid (in de ogen van God) altijd blijft bestaan en alleen door de dood wordt beëindigd. Met scheidingen wordt door God, volgens deze mening, helemaal geen...

Lees verder