Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 dagen geleden

Opleiding tot dienaar (5)

“De HEERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent” (Ex. 33:11). “6 En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren, 7 en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar...

Lees verder
IMG_6410
1 week geleden

Opleiding tot dienaar (4)

De Mozes-les “En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van [de] Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken” (Hand. 7:22). “Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam” (Ex. 4:10). “Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de...

Lees verder
IMG_6410
1 week geleden

Opleiding tot dienaar (3)

De Jozef-les “18. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. 19. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? 20. Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. 21. Nu dan, wees niet...

Lees verder
woestijn
2 weken geleden

Gedachten over Psalm 63

Op zijn vlucht voor de vervolgingen van Saul moest David vaak naar de woestijn vluchten om zich daar te verbergen (1 Sam. 23:14,15,24; 24:2; 25:1; 26:2,3). Wel, in die tijd vol van nood is deze psalm, geïnspireerd door Gods Geest, ontstaan. De gelovige christen leeft geestelijk gezien in een soortgelijke dorre omgeving, omdat de wereld om hem heen niets heeft, dat op een of andere manier kan voldoen aan de behoeften van zijn nieuwe leven. In dit opzicht is de...

Lees verder
IMG_6410
3 weken geleden

Opleiding tot dienaar (2)

“Wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw; en wie in [het] minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig” (Luk. 16:10). “Basisopleiding”   a) Trouw in het kleine Elk van de voornoemde personen (zie deel 1) moest vóór zijn grote taak eerst kleine taken waarnemen en daarin trouw bewijzen. Dit is een principe bij God, want “wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw” (Luk. 16:10). Jozef kon zijn trouw als slaaf bewijzen,...

Lees verder
IMG_6410
3 weken geleden

Opleiding tot dienaar (1)

Inleiding   Waarom moest Jozef, voordat hij naar de wil van God onderkoning van Egypte werd, eerst slavendienst in het huis van het Egyptische hoofd van de lijfwacht verrichten en aan de voortdurende toenaderingspogingen van de vrouw blootgesteld worden? Waarom moest hij ten onrechte meer dan twee jaar in de gevangenis doorbrengen? Waarom liet God Mozes eerst aan de Egyptische universiteiten leren en aansluitend 40 jaar in de woestijn schapen hoeden, voordat Hij hem op de leeftijd van 80 jaar...

Lees verder
photo-1416431168657-a6c4184348ab
4 weken geleden

De verschijning (2)

“… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer...

Lees verder
photo-1416431168657-a6c4184348ab
1 maand geleden

De verschijning (1)

“Anders had Hij van [de] grondlegging van [de] wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard om <de> zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal óók Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde1 verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten” (Hebr. 9:26-28). Wanneer...

Lees verder
wine-572233_1280
1 maand geleden

De Keuze van Daniël

Vier jongens krijgen in het buitenland een geweldige opleiding en baan aangeboden. Hun opdrachtgever zorgde voor hun eten en huisvesting. Hun kostje was gekocht… Of toch niet?! Deze vier jongens waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. In Daniël 1 lezen we hoe zij vanuit het land Israël terechtkwamen in Babel. De koning van Babel – Nebukadnezar – belegerde Jeruzalem en nam het in. Hij roofde de schatten uit de tempel en bracht ze naar zijn eigen land, in de tempel...

Lees verder
IMG_6343 kopie
1 maand geleden

Een hartelijk voornemen …

‘Hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’ (Hand. 11:23). {HSV}. Barnabas vermaande de nieuwe gelovigen dat ze bij de Heer zouden blijven. Sommigen kennen een lange tijd van blijdschap na hun bekering, maar God kent onze harten. Het kan makkelijk gebeuren dat we steunen op onze blijdschap in plaats van te steunen op de Heer Jezus. Hij is ons doel, niet de blijdschap. Pas op dat je door je blijdschap niet vergeet...

Lees verder