Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
3 dagen geleden

Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

VAN HET KERKELIJK ERF De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboeken-schrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan.Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1.      De titel en inhoud van het boek “Het geheime logboek van...

Lees verder
De eerste dag der week
5 dagen geleden

De eerste dag van de week (2)

VERGADERD OM JEZUS “Vrede zij u!” Op de avond van de dag van de opstanding zijn de discipelen ‑ Thomas uitgezonderd ‑ bijeen gekomen. Hoezeer wellicht verspreid geweest gedurende de loop van die dag ‑ één zaak, die de harten van allen vervulde, verbond hen; één droefheid: het gemis van hun Meester, Wiens werk zij wel niet hadden verstaan, doch Wiens Persoon zij met heel hun ziel aanhingen, verenigde hen. Maar dezen, aldus verbonden van hart, zoeken elkanders nabijheid. En...

Lees verder
Schepping
1 week geleden

Kinderen … en ouders: God is de Schepper …

Om iets te begrijpen van de oorsprong van het heelal is het raadzaam, ja, noodzakelijk om te luisteren wat God Zelf, de Schepper van alle dingen, daarover te zeggen heeft. Daarom een Woord van Hemzelf: “[Het] geloof nu is [de] zekerheid1 van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men ziet. Want in dit [geloof] hebben de ouden getuigenis verkregen. Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is...

Lees verder
Nauwkeurig lezen
1 week geleden

Nauwkeurig lezen (93)

“Nu ik dit beveel, prijs ik [u] niet, omdat u niet ten goede, maar ten kwade samenkomt. Want ten eerste hoor ik, dat er, wanneer u als gemeente samenkomt, scheuringen onder u zijn, en ten dele geloof ik het” (1 Kor. 11:17-18). Is “scheuring” en “partijvorming” hetzelfde? Gaat het om dezelfde zaak, die slechts door twee verschillende woorden wordt omschreven? Dit is zeker niet het geval. Het woord voor scheuring (Gr. schisma) kan men ook met “breuk” weergeven. Het woord...

Lees verder
Van leven genieten
2 weken geleden

Van het leven genieten ….

Dit is een leus die we nogal eens horen. “Alles eruit halen wat er in zit …”, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met “het leven”? Wel, dat is toch wel ongeveer dit: ‘het aardse bestaan’. Hierna – ook wel het ‘hiernamaals’ genoemd – is er immers niets meer, dus dan moet het NU gebeuren. Zelfs als dat ten koste moet gaan van anderen, hetgeen ook dikwijls het geval is. Het gaat dus om het...

Lees verder
De eerste dag der week
2 weken geleden

DE EERSTE DAG VAN DE WEEK (1)

Dit is een geschrift van H.J. Lemkes Sr., dat verkort bewerkt is door H. LA RIVIÈRE. Uitgegeven door J.N. Voorhoeve – Den Haag. De titel was: “De eerste dag der week en het vergaderd zijn om Jezus”. Vanwege de inhoud nog altijd actueel en geeft Schriftuurlijk onderwijs omtrent het samenkomen. In verband met de leesbaarheid zijn er hier en daar tussenkopjes geplaatst door Frisse Wateren. Het verdient onze bijzondere aandacht, dat de Heilige Schrift in onmiddellijke aansluiting op de grote...

Lees verder
Kerk met graven
2 weken geleden

Aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

Van het kerkelijk erf … De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan. Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1. De titel en inhoud van het boek “Het geheime...

Lees verder
Sodom en Gomorra
1 maand geleden

Sodom en Gomorra: actueel?

Enkele gedachten over Sodom en Gomorra Betekenis: Sodom = Iemand afzonderen (voor onheilige doeleinden): tempelprostituees Gomorra = slavernij O.T.: Gen. 10:19; 13:10,12-13; 14:2,8,10-12,17,21-22; 18:15-16,20,22,26; 19:1,4,24,28; Deut. 29:23; 32:32. Jes. 1:9-10; 3:9;13:19; Jer. 23:14; 49:18; 50:40; Klaagl. 4:6; Ezech. 16:46,48-49,53,55-56; Amos 4:11; Zef. 2:9; N.T.: Matth. 10:15; 11:23-24; Mark. 6:11; Luk. 10:12; 17:29; Rom. 9:29; 2 Petr. 2:6; Jud. 1:7; Openb. 11:8. Sodom en Gomorra worden dus zowel in het Oude als het Nieuwe Testament genoemd. De betekenis van Sodom is behoorlijk...

Lees verder
Vrijheidsbeeld USA
1 maand geleden

Bezeten?

“… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden” (Kol. 1:12-14). Vraag: Kan iemand die wedergeboren is, demonisch bezeten zijn? Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. Een gelovige kan onder satanische invloed geraken en zelfs door hem gebruikt worden (verg. Matth. 16:23), maar hij kan nooit in de macht van de duivel zijn. Ik wil een...

Lees verder
IMG_7645
1 maand geleden

Homoseksualiteit – verdraaien van bijbelse waarheid

28.08.2015 In de afgelopen jaren stond het onderwerp “homoseksualiteit” herhaaldelijk op de agenda. Eerst ging het heel algemeen om diversiteit-regels1 in het bedrijfsleven. Steeds vaker kwamen ook de “kerken” onder druk te staan om zich met dit probleem bezig te houden. Het is vandaag de dag een bijna gangbare leer – zelfs in grote kerken, zoals de EKD2 – dat homoseksualiteit acceptabel is. De Bijbel moeten we tenslotte historisch verstaan. Alleen “fundamentalistische” Christenen houden zich nog aan Gods Woord op dit punt....

Lees verder