Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
26 minuten geleden

Opdat allen één zijn … (1)

In het volgende vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (“Auf daß sie alle eins seien”). Dit meer dan honderd jaar oude boek is een zeldzaamheid. De boodschap van deze uitgave is desalniettemin nog steeds actueel (1). “En Ik vraag niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U,...

Lees verder
Tucht gemeente
2 dagen geleden

Tucht in de gemeente 3: Uitsluiting

De vragen, die we in dit onderwerp proberen te beantwoorden, zijn de volgende: Tucht in de vergadering (gemeente) is geen aangenaam onderwerp. Maar helaas is het noodzakelijk, zich daarmee van tijd tot tijd bezig te houden. In het derde deel houden we ons bezig met de vraag wie moet worden uitgesloten. 1. Tucht in de vergadering (gemeente) – waarom gaat het? 2. Uitsluiting – wat betekent uitsluiting? Wat betekent dat praktisch? 3. Wie moet uitgesloten worden?  Wanneer moet worden uitgesloten? ...

Lees verder
IMG_6410
1 maand geleden

Opleiding tot dienaar (8)

De Elisa-les “Hij ging daarvandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met twaalf span runderen voor zich uit, en hij bevond zich bij het twaalfde. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei: Laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem: Ga, keer terug, want wat heb ik u...

Lees verder
IMG_9091
1 maand geleden

Wie is David, en wie de zoon van Isaï?

In 1 Samuël 25 wordt ons verteld hoe David een aantal van zijn dienaren naar de rijke Nabal stuurt om een materiële gunst van hem te vragen, omdat David Nabals kudden had beschermd (vs. 5-9). In vers 10 lezen we dan Nabals antwoord op het verzoek van David: “Toen zij zwegen, antwoordde Nabal de dienaren van David: Wie is David, en wie is de zoon van Isaï? Er zijn vandaag de dag zoveel slaven die losbreken, ieder bij zijn heer...

Lees verder
IMG_0448 kopie
1 maand geleden

Homoseksualiteit

Bijbelplaatsen: Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; Genesis 19; Richteren 19; Romeinen 1:26-27; 1 Korinthe 1:9-11; 1 Timotheüs 1:9-10. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Laten we eens kijken naar een aantal punten dat in dit verband steeds weer naar voren wordt gebracht. Het gaat daarbij alleen om argumenten, die zich op de Bijbel baseren (willen), niet om andere overwegingen. Argumenten die aangehaald worden om  homoseksualiteit te rechtvaardigen God is liefde, en daarom is de liefde van God. De liefde tussen man...

Lees verder
IMG_0455 kopie
1 maand geleden

De juiste plaats vinden …

“En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachtten, zeiden Zijn discipelen tegen Hem: Waar wilt U dat wij heengaan en voorbereidingen treffen, zodat U het Pascha kunt eten? En Hij stuurde twee van Zijn discipelen eropuit en zei tegen hen: Ga de stad in en iemand zal u tegemoetkomen die een kruik water draagt; volg hem …” (Mark. 14:12-13). De discipelen zouden het laatste Pascha met Christus vieren. Bij dit Pascha werd het avondmaal...

Lees verder
IMG_4690 kopie
2 maanden geleden

Onbereikte volkeren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 28:19-20; Markus 16:15; Lukas 24:46-48; Johannes 20:21-23; Handelingen 1:8. Er is veel falen in de geschiedenis van de christelijke kerk. Daartoe behoort zeker ook dat het ons, christenen, na 2000 jaar nog niet gelukt is de “fakkel van het evangelie” naar alle uithoeken van de wereld te dragen. Tot op heden zijn er vele bevolkingsgroepen, die nog niet door het Evangelie bereikt zijn. Deze “onbereikte volkeren” kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: Onder sommige volksgroepen zijn er individuele...

Lees verder
Processed with VSCOcam with f2 preset
2 maanden geleden

Een laatste waarschuwing

“Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert” (Openb. 2:5). In de Bijbel vinden we een aantal voorbeelden hoe de Heer Jezus mensen een laatste keer waarschuwt voordat Hij het oordeel uitoefent. Hij doet dit bij ongelovigen die het eeuwige oordeel – het eeuwige verlaten zijn van God – moeten ondergaan wanneer zij na...

Lees verder
Processed with VSCOcam with f2 preset
2 maanden geleden

Overwinnen … maar hoe?

Voorwoord De gevangen arend Een ervaring in Schotland heeft mij diep geraakt: Ik zag een grote arend, die zich in een stabiele kooi bevond, en het was alsof de stralende, felle zon aan de hemel een beroep op hem deed om van de aarde op te stijgen om van zijn natuurlijke woongebied te genieten, en als antwoord op deze oproep richtte de koninklijke vogel zijn oog op de zon, spreidde zijn machtige vleugels uit en hurkte zich om omhoog te...

Lees verder
Wolkendek
3 maanden geleden

De overwinnaar en zijn beloning

Openbaring 2 en 3 Inleiding In het eerste hoofdstuk van Openbaring wordt een indeling van het boek in drie hoofdgedeelten weergegeven: “Wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren” (Openb. 1:19). Deze indeling omvat in profetische opzicht verleden, heden en toekomst. • “Wat u hebt gezien” verwijst naar hoofdstuk 1, op het visioen van de apostel Johannes op het eiland Patmos. Hij zag daar de Heer Jezus in Zijn karakter als rechter. • “Wat is” verwijst...

Lees verder