Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 week geleden

Onbereikte volkeren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 28:19-20; Markus 16:15; Lukas 24:46-48; Johannes 20:21-23; Handelingen 1:8. Er is veel falen in de geschiedenis van de christelijke kerk. Daartoe behoort zeker ook dat het ons, christenen, na 2000 jaar nog niet gelukt is de “fakkel van het evangelie” naar alle uithoeken van de wereld te dragen. Tot op heden zijn er vele bevolkingsgroepen, die nog niet door het Evangelie bereikt zijn. Deze “onbereikte volkeren” kunnen in twee groepen worden onderverdeeld: Onder sommige volksgroepen zijn er individuele...

Lees verder
Processed with VSCOcam with f2 preset
2 weken geleden

Een laatste waarschuwing

“Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert” (Openb. 2:5). In de Bijbel vinden we een aantal voorbeelden hoe de Heer Jezus mensen een laatste keer waarschuwt voordat Hij het oordeel uitoefent. Hij doet dit bij ongelovigen die het eeuwige oordeel – het eeuwige verlaten zijn van God – moeten ondergaan wanneer zij na...

Lees verder
Processed with VSCOcam with f2 preset
2 weken geleden

Overwinnen … maar hoe?

Voorwoord De gevangen arend Een ervaring in Schotland heeft mij diep geraakt: Ik zag een grote arend, die zich in een stabiele kooi bevond, en het was alsof de stralende, felle zon aan de hemel een beroep op hem deed om van de aarde op te stijgen om van zijn natuurlijke woongebied te genieten, en als antwoord op deze oproep richtte de koninklijke vogel zijn oog op de zon, spreidde zijn machtige vleugels uit en hurkte zich om omhoog te...

Lees verder
Wolkendek
4 weken geleden

De overwinnaar en zijn beloning

Openbaring 2 en 3 Inleiding In het eerste hoofdstuk van Openbaring wordt een indeling van het boek in drie hoofdgedeelten weergegeven: “Wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren” (Openb. 1:19). Deze indeling omvat in profetische opzicht verleden, heden en toekomst. • “Wat u hebt gezien” verwijst naar hoofdstuk 1, op het visioen van de apostel Johannes op het eiland Patmos. Hij zag daar de Heer Jezus in Zijn karakter als rechter. • “Wat is” verwijst...

Lees verder
1 Thess. 4
1 maand geleden

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de overigen die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus ontslapenen met Hem brengen. 15 (Want dit zeggen wij u door [het] woord van [de] Heer, dat wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de...

Lees verder
photo-1429000263672-1b8b4008d2f7
1 maand geleden

Is met de opname de genadetijd voorbij?

Is werkelijk met de wederkomst van Christus om de bruidsgemeente thuis te halen (opname) de genadetijd ten einde, en gaan dan allen die achterbleven voor eeuwig verloren? Als dat zo was, dan zou men toch met het oog op de onbekeerde zielen niet vragen kunnen: “Heer Jezus, kom!” Het is helemaal waar dat met de wederkomst van de Heer – dat is de ernstige kant van wederkomst – de genadetijd, dat wil zeggen de tegenwoordige gemeente – of periode van...

Lees verder
B. Vlindertuin 17 kopie
2 maanden geleden

Velen weten niet wat Pinksteren betekent. U, jij dan?

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter zijn?} weten wat ‘achter’ Pinksteren schuilt. Werkelijk een aanklacht. Weet u waarom er Pinksteren is? Onwetendheid over de betekenis van Pinksteren! Globaal de helft van de Duitse burgers weet niet wat met Pinksteren wordt gevierd. Dit is het resultaat van een representatieve enquête. 16% gelooft dat Jezus op de Pinksterdag opgestaan is, 10%...

Lees verder
photo-1422405153578-4bd676b19036
2 maanden geleden

Opname vóór de periode van verdrukking?

Bijbelgedeelten: Johannes 14:1-3; 1 Thess. 4:13-17; Openb. 3:10; Openb. 22:17 Moeten Christenen door de periode van grote verdrukking gaan? Wanneer komt de Heer Jezus om de Zijnen tot Zich te nemen? Vóór de grote verdrukking of ná de grote verdrukking? We willen deze belangrijke vraag eens naspeuren en ons opnieuw laten motiveren om onze Heiland dagelijks uit de hemel te verwachten! Voordat we op het onderwerp ingaan, zou ik graag twee waarheden uit de Schrift willen noemen, die ik graag...

Lees verder
Uitverkiezing (2)
2 maanden geleden

De uitverkiezing (2)

Bijbelplaatsen: Handelingen 13:48; Titus 1:1; 1 Petrus 1:1-2; Efeze 1:3-14; 2 Timotheüs 1:19; Romeinen 8:29-30. Wat de Schrift erover zegt De verkiezing van de christenen wordt op sommige plaatsen in het Nieuwe Testament genoemd (Hand. 13:48; Tit. 1:1;. 1 Petr. 1:1,2 etc.). De meeste gegevens kunnen we in Efeze 1:3-14 vinden. We vinden er waartoe God ons uitverkoren heeft (vs. 4 en 5), namelijk dat Hij Zijn keus vóór de grondlegging van de wereld maakte (vs. 4), dat ze tot...

Lees verder
B. Vlindertuin 56 kopie
2 maanden geleden

Uitverkiezing (1) – Hoe moeten we beslissen?

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van [de] wereld …” (Ef. 1:3-4). De kwestie van de soevereiniteit van God en wat het betekent voor de redding van zondaren, heeft al vele gemoederen bewogen. Men kan twee grote stromingen onderscheiden: God bepaalt tot behoudenis (heil) en verdoemenis. Dit is de leer van...

Lees verder