Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

“Wir schaffen das” – “Make America Great Again” – “Vivre la France”.

28 november 2016. “Wir schaffen das” (“Wij kunnen dit aan”): deze uitspraak komt van de Duitse vrouwelijke bondskanselier Angela Merkel, dochter van een predikant. Deze uitspraak stond in verband met de verschrikkelijk moorden en aanslagen in Duitsland in 2016. “Make America Great Again” is een verkiezingsslogan die voor het eerst door de voormalige president van de Verenigende Staten Ronald Reagan gebruikt werd. Ook voormalig president Bill Clinton gebruikte deze slogan in 1992. Donald Trump gebruikte het tijdens zijn presidentiële campagne...

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
3 dagen geleden

Na de Babylonische ballingschap (27,28)

Nehemia 1 vers 3 en 4: 3. Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. 4. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad....

Lees verder
img_1588-kopie
1 week geleden

Kunnen de discipelen ook zonden vergeven?

In Johannes 20 vers 23 zegt de Heer tot Zijn discipelen: “Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook [de zonden] houdt, zij zijn hun gehouden”. Konden de discipelen dus zonden vergeven? Kunnen wij dat dan vandaag ook? Zie: Johannes 20 vers 23; Mattheüs 18 vers 18. Deze tekstplaats heeft geen betrekking op de vergeving van de zonden met het oog op de eeuwigheid. Alleen God Zelf kan in dit opzicht de zonden van de...

Lees verder
img_9738-kopie
1 week geleden

Christelijke samenkomsten zonder leiding

Vele jaren geleden deed de vrouw van een pastor navraag na afloop van de bijeenkomsten van christenen in haar plaats. Een blik in de zaal vertelde haar al, dat de anders vaak voorkomende voorwerpen zoals kruizen, kaarsen, schilderijen enzovoorts, hier ontbraken. Het ging om een eenvoudig gehouden ruimte. En het verbazingwekkende: Hier was niet eens een pastor werkzaam en ook geen gewijde geestelijken. Zelfs een liturgie ontbrak. “Hoe kan zo’n ‘dienst’ functioneren?” wilde de vrouw weten. Misschien zijn er (jonge)...

Lees verder
img_0856-kopie
2 weken geleden

Vergeving alleen bij belijdenis?

“Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan” (Spr. 19:11). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). Men zegt graag: “Vergeving kan er alleen zijn, wanneer de zonde beleden wordt”. Dat klinkt aannemelijk en is ongetwijfeld gebaseerd op 1 Johannes 1 vers 9. <<So far so good>>. Maar dat...

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
2 weken geleden

Na de babylonische ballingschap (25,26)

Ezra 9:1-3*: 1 . Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. 2. Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige...

Lees verder
img_9733-kopie
3 weken geleden

Fébe – Dienares van de gemeente en helpster voor velen

08.11.2016 Een zin, twee verzen – zo lang is Paulus’ aanbevelingsbrief over Fébe. Maar het is de moeite waard om deze brief te lezen. Je vindt het in Romeinen 16 vers 1-2. Meer kun je overigens niet over haar lezen. Paulus noemt Fébe “onze zuster”. Hoezeer hij trouwe zusters en hun dienst waardeerde, herkennen wij aan het feit dat Paulus een aantal andere zusters in dit gedeelte met name noemt: Prisca, Maria, Tryféna en Tryfósa, Persis, de moeder van Rufus,...

Lees verder
schermafbeelding-2016-11-10-om-07-48-46
3 weken geleden

Om even over na te denken …

“… Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen” (1 Sam. 30:24). Besor betekent “blijmoedig” of “blijde boodschap”. Het was de naam van de beek waar 200 van David’s mannen achterbleven (vs. 10), omdat zij té moe waren om ook maar iets verder met hem mee te kunnen gaan in zijn expeditie tegen de Amalekieten. Toen hij...

Lees verder
photo-1469474968028-56623f02e42e
4 weken geleden

Een woord over onze relatie met vluchtelingen

31.10.2016 Deuteronomium 10:17-18: 17. Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, 18. Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Hartelijk dank voor de uitnodiging … Knoflook geur hangt in de lucht. Als ik met hen spreek, wil ik graag een stapje terug doen...

Lees verder
jerusalem-1261550_1920
4 weken geleden

Na de babylonische ballingschap (23,24)

Ezra 8:21 en 22: 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, 22. want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van...

Lees verder