Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Na de Babylonische ballingschap (33,34)

Nehemia 8:3-4,9:* 3.  Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. 4. Hij las daaruit voor, voor het plein dat voor de Waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van...

Lees verder
1 maand geleden

Vier vragen voor ons hart …

Markus 8 vers 14-21: De Heer Jezus was met Zijn discipelen in het schip onderweg. De discipelen hadden vergeten brood mee te nemen. Tijdens de oversteek geeft de Heer Jezus de discipelen een les: “Let op <en> kijkt uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdesem van Herodes!” Maar deze waarschuwing begrepen de discipelen niet en brachten zij in verband met het gebrek aan brood. In reactie daarop stelt de Heer Jezus de discipelen enkele vragen, die ook ons...

Lees verder
2 maanden geleden

Eenzaamheid …

20 december 2016 Een overdenking in donkere dagen … Eenzaamheid lijkt wel een van de meest voorkomende verschijnselen in onze tijd. Ook u, jij die dit leest herkent misschien op dit moment een verdrietige fase in eigen leven. Het is iets waarin je als het ware gevangen zit, wat je de hele dag plaagt en waaraan geen eind lijkt te komen. Ondanks de vele communicatiemiddelen van onze tijd groeit de eenzaamheid fors en daarmee het gevoel van ongelukkig zijn. Hoe komen...

Lees verder
2 maanden geleden

Na de Babylonische ballingschap (31,32)

Nehemia 5:1,6-7,9-10*: Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mijzelf te rade en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen: U leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder! Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei: Wat u doet, is niet goed. Moet...

Lees verder
2 maanden geleden

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn?

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zo’n onwetendheid heerst. In slaap? Met de vraag waar Christenen na hun dood zijn, heeft enige tijd geleden bijvoorbeeld de professor in de theologie Hans Schwarz (Regensburg) in het Lutherse tijdschrift “Confessio Augustana” zich beziggehouden. Hij meent dat hij daarover in de Bijbel twee verschillende verklaringen heeft gevonden. Zo zouden de doden in het Nieuwe Testament enerzijds genoemd worden als degenen...

Lees verder
2 maanden geleden

HEER, U doorgrondt en kent mij

Psalm 139 De volgende gedachten komen voort uit een gemeenschappelijke uitwisseling tussen broeders en zusters over Psalm 139. Daarbij worden ook verschillende beschouwingen, artikelen en hulpmiddelen gebruikt (zie de literatuurlijst aan het eind). Psalm 139 behoort zeker tot een van de meest bekende psalmen ooit. Talloze post- en ansichtkaarten zijn met zijn tekst bedrukt. Hoewel de verzen 19-22 echter helemaal niet met de voorafgaande harmonie van de psalm overeenkomt. Deze opvallende verandering en de daadwerkelijke geestelijke ontwikkeling van de schrijver...

Lees verder
2 maanden geleden

Met Jezus kun je vandaag wellicht alles verbinden …

16.11.2016 Met de Naam en de Persoon van de Heer Jezus Christus kun je heden ten dage werkelijk alles verbinden en maken! Enige tijd geleden stelden wetenschappers bijvoorbeeld de theorie op, dat Jezus een “drug-discipel” geweest zou zijn. Chris Bennet, een Amerikaans onderzoeker, schreef daarover in het Amerikaanse tijdschrift “High Times”, dat de zalfolie, die de eerste christenen zouden hebben gebruikt, volgens de nieuwste bevindingen grote hoeveelheden van een stof, genaamd Keneh-Bosum, heeft bevat. Dit was een cannabis-extract, dat samen...

Lees verder
3 maanden geleden

“Wir schaffen das” – “Make America Great Again” – “Vivre la France”.

28 november 2016. “Wir schaffen das” (“Wij kunnen dit aan”): deze uitspraak komt van de Duitse vrouwelijke bondskanselier Angela Merkel, dochter van een predikant. Deze uitspraak stond in verband met de verschrikkelijk moorden en aanslagen in Duitsland in 2016. “Make America Great Again” is een verkiezingsslogan die voor het eerst door de voormalige president van de Verenigende Staten Ronald Reagan gebruikt werd. Ook voormalig president Bill Clinton gebruikte deze slogan in 1992. Donald Trump gebruikte het tijdens zijn presidentiële campagne...

Lees verder
3 maanden geleden

Na de babylonische ballingschap (29,30)

Nehemia 3 vers 3,5,20,27 en 28*: 3. De Vispoort bouwden de nakomelingen van Senaä. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan, met zijn sluitbalken en zijn grendels. 5. Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. 20. Daarachter herstelde Baruch, de zoon van Zabbai, vol ijver een tweede gedeelte: van de Punt tot aan de deur van het huis van de hogepriester Eljasib. 27. Daarachter...

Lees verder
3 maanden geleden

Na de Babylonische ballingschap (27,28)

Nehemia 1 vers 3 en 4: 3. Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. 4. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad....

Lees verder