Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 dagen geleden

Hoe gaan we om met de toestroom van vluchtelingen?

Dit artikel werd gepubliceerd in een Duits magazine voor jongeren (Folge mir nach – FMN). Hoewel dit uiteraard toegespitst is op de situatie in Duitsland heeft dit evenzeer vele raakpunten met onze huidige Nederlandse situatie. Immers komen hier ook stromen vluchtelingen met alle vragen en problemen die daar omheen hangen. Ook op ons komt de vraag af: “Hoe gaan we om met deze toestroom van vluchtelingen?” Momenteel is de Islam behoorlijk in de picture, met name de extremistische tak ervan....

Lees verder
dreef
2 weken geleden

Scheuren in de muur (deel 1)

“Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag van geschreeuw tegen het gebergte” (Jes. 22:5). 5. “Want het is een dag van verwarring, vertrapping en ontreddering, een dag van de Heere, de HEERE van de legermachten, in het Dal van het Visioen; een dag waarop muren omver worden gehaald, en een dag...

Lees verder
Maatregelen huis v. God
3 weken geleden

Maatregelen voor wangedrag

Schriftplaatsen: 1 Kor. 5:5; Gal. 6:1; 2 Tim. 2:21; Matth. 18:17-21; Rom. 16:17-18; 2 Thess. 3:6; 1 Thess. 5:14. Als er wangedrag binnen de gemeente van God is, dan moeten de broeders en zusters dit niet ‘laten lopen’. Afhankelijk van de ernst en de frequentie van de zonde zijn maatregelen noodzakelijk. Dit wordt vaak ‘tucht” genoemd. Als we alleen als tuchtmaatregel uitsluiting zouden kennen, het wegdoen uit de gemeenschap, dan zijn we als een dokter die bij elke ontsteking onmiddellijk het...

Lees verder
B. Vlindertuin 17 kopie
4 weken geleden

Dag van de Heer

1. Profetische betekenis De dag van de Heer kan niet los worden gezien van de dag van de Messias. Het wordt vaak gekenmerkt door oordeel: “Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken … Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend” (Joël 2:2,11,31; Mal. 4:1). “Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en...

Lees verder
Aanval schepping
4 weken geleden

Topnerd Tycho – de invasie van een orthodox protestantse school

Van het kerkelijk erf Dit is een bespreking van de inhoud van het boek Topnerd Tycho, waar we al eerder melding van maakten in Frisse Wateren. Dit is deel 1 van de bespreking van de inhoud van “Het geheime dagboek vanTopnerd Tycho”. 1. De kern van het verhaal samengevat Het verhaal speelt zich af op een basisschool. De oom van leerling Tycho komt een gastles verzorgen. Tijdens de les beweert oom Jeroen dat de aarde 13,4 miljard jaar oud is. Dat stuit...

Lees verder
B. Vlindertuin 56_1 kopie
1 maand geleden

Zondag – Dag van de Heer

De eerste dag van de week Vroeger was dit ook in Duitsland* de dag, waarmee de week geopend werd. Vandaag is het de zevende dag van de week: zondag. Maar voor degenen onder ons die in Jezus Christus geloven als onze persoonlijke Verlosser, zal het altijd de eerste dag van de week blijven. De eerste dag van de week heeft voorrang “Op de eerste [dag] van de week nu kwam Maria Magdalena ‘s morgens vroeg, toen het nog donker was,...

Lees verder
De eerste dag der week
1 maand geleden

De eerste dag van de week (3)

… en het vergaderd zijn om Jezus “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matth. 18:20). Rondom Hem, nu en in de hemel Laat ons met deze veelzeggende woorden van de Heer voor ogen, wanneer wij op de eerste dag der week als Zijn discipelen om Hem en om de tekenen, die Hem als het geslachte Lam voorstellen, vergaderd zijn, bedenken, dat wij straks in de hemel op dezelfde wijze, in...

Lees verder
Aanval schepping
2 maanden geleden

Topnerd Tycho – de aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

VAN HET KERKELIJK ERF De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboeken-schrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan.Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1.      De titel en inhoud van het boek “Het geheime logboek van...

Lees verder
De eerste dag der week
2 maanden geleden

De eerste dag van de week (2)

VERGADERD OM JEZUS “Vrede zij u!” Op de avond van de dag van de opstanding zijn de discipelen ‑ Thomas uitgezonderd ‑ bijeen gekomen. Hoezeer wellicht verspreid geweest gedurende de loop van die dag ‑ één zaak, die de harten van allen vervulde, verbond hen; één droefheid: het gemis van hun Meester, Wiens werk zij wel niet hadden verstaan, doch Wiens Persoon zij met heel hun ziel aanhingen, verenigde hen. Maar dezen, aldus verbonden van hart, zoeken elkanders nabijheid. En...

Lees verder
Schepping
2 maanden geleden

Kinderen … en ouders: God is de Schepper …

Om iets te begrijpen van de oorsprong van het heelal is het raadzaam, ja, noodzakelijk om te luisteren wat God Zelf, de Schepper van alle dingen, daarover te zeggen heeft. Daarom een Woord van Hemzelf: “[Het] geloof nu is [de] zekerheid1 van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men ziet. Want in dit [geloof] hebben de ouden getuigenis verkregen. Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is...

Lees verder