Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 day geleden

De bloemen voor de Meester

Troost ondanks diepe smart “Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Ps. 116:15) Vele jaren geleden verzorgde een tuinman met veel enthousiasme en vreugde de prachtige tuin van iemand van adel. Toen de tuinman op een ochtend in de tuin kwam, wilde hij bij zijn lievelingsbloemen gaan kijken. Maar tot zijn schrik moest hij echter vaststellen, dat ze allemaal geplukt waren. Hij  riep verontwaardigd zijn helpers ter verantwoording en vroeg hen: “Wie heeft mijn...

Lees verder
Juist oordelen
2 days geleden

Juist oordelen

“Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht wordt beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; maar Hij die mij beoordeelt, is [de] Heer. Oordeelt daarom niets vóór [de] tijd, totdat de Heer komt, die ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal...

Lees verder
Huisje in de sneeuw  kopie
2 days geleden

Advent – Jesaja 9 vers 5

Want een Kind is ons geboren … Het Kind in de kribbe, de Zoon des mensen: Dat is onze Redder, waarachtig Mens – om voor ons te kunnen sterven. Laten we hem eren voor Zijn eerste “Advent”, zijn vrijwillige menswording! … een Zoon is ons gegeven … Deze baby in Bethlehem was en is de Zoon van God (Ps. 2:7). Welke waarde kennen we Hem toe in ons leven? … En de heerschappij rust op Zijn schouder … Tussen de...

Lees verder
Winter
2 days geleden

Paradijs – Hades – Hemel – Vaderhuis – Sjeool

In dit artikel worden enkele termen uitgelegd die met het onderwerp van “hemel” in directe verbinding staan. 1. Sjeool, hades, paradijs Deze drie begrippen worden in de Bijbel op verschillende manieren toegepast en duiden een toestand of een plaats aan. Sjeool is het Oudtestamentische (Hebreeuwse) woord voor het Nieuwtestamentische (Griekse) woord hades (Ps. 16:10; Hand. 2:27). Het begrip paradijs vinden we in de betekenis voor een hemels gebied alleen in het Nieuwe Testament. De mensen gaan op het moment van...

Lees verder
Kudde schapen
2 days geleden

De herders in Bethlehem

Het verbaast ons steeds weer, dat de Heer Jezus, de eeuwige Zoon van God, als waarachtig Mens op deze aarde gekomen is. Zo vinden we Hem vooral in het evangelie van Lukas, en het heeft God behaagd om ons taferelen te laten zien die getuigen van armoede, van vernedering in de ogen van de mensen. Dit geldt eveneens voor de herders. “En er waren herders in diezelfde landstreek, die in het open veld bleven en ‘s nachts de wacht hielden...

Lees verder
DSCF0034 kopie
3 days geleden

Criticaster

“Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht wordt beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; maar Hij die mij beoordeelt, is [de] Heer” (1 Kor. 4:3-5). Een oud verhaal vertelt van een vader en zoon die met een ezel onderweg waren. De vader reed op de ezel, terwijl de zoon de bagage droeg. De mensen beklaagden zich erover,...

Lees verder
pray-56059_640
1 week geleden

De verootmoediging van Daniël

Een Bijbelse houding – naar het voorbeeld van Daniël Daniël 9 vers 1-19 Daniël was ongetwijfeld iemand, die veel met de bijbelse profetie bezig was. Hij had een diep bewustzijn van het volgende: “alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid” (2 Tim. 3:16). Natuurlijk bezat hij geen Bijbel in de vorm waarin wij die vandaag in handen hebben. Echter, we weten dat hij in het bezit...

Lees verder
A. D21 kopie
2 weeks geleden

Gevoelens

Bijbelplaats: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105). Wie in het donker tast, moet vertrouwen op zijn instinct. Dit geldt voor de volle honderd procent voor ons geestelijk leven. Waar het licht van Gods Woord ontbreekt,  worden gevoelens geraadpleegd – en ze zijn slechte raadgevers. “Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad”. Een paar voorbeelden illustreren dit: Het gevoel ontwikkelt genegenheden voor een ongelovige en...

Lees verder
Uitn. v.d. moordenaar
2 weeks geleden

De uitnodiging van de moordenaar …

“Overspeligen, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God” (Jakobus 4:4) Ik herinner me een jonge christin, die een dienstknecht van Christus eens vroeg, wat er nu zo erg aan was, wanneer gelovigen naar party’s gaan en daar samen met de ongelovigen plezier maken. Hij antwoordde: “Ik zal jouw vraag beantwoorden met een andere vraag. Stel je voor dat je met een nobele, oprechte man verloofd bent. Hij betekent alles voor je en is in...

Lees verder
IMG_0451 kopie
2 weeks geleden

Kerstfeest – een christelijk feest?

Voor een ‘rustige’ overweging met betrekking tot het thema “Kerst” verwijs ik u naar de volgende artikelen in Frisse Wateren: Wanneer was het eigenlijk kerst? Kerst: wanneer komt het Christus-kind voor u? Waarom ik geen kerst vier? een korte advent- en kerstboodschap Dit kan u ongetwijfeld helpen om onderstaand artikel te overwegen en te begrijpen. Frisse Wateren 30-12-2010 Het thema “Kerst” houdt sommige christenen bezig. Er zijn natuurlijk ook andere meningen en vragen … Vragen/commentaar Kerstmis is toch een christelijk...

Lees verder