Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
1 day geleden

Praktijk van de gemeente (3)

Verwerkelijken van de eenheid Sommige lezers zullen de Engelse Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven – soms zijn het weergaven van zijn lezingen. In het volgende willen we iets uit zijn boeken citeren over de vergadering-praktijk (praktijk van de gemeente, praktijk van de kerk). Deze bijdrage vermaant ons de praktische eenheid van het lichaam te verwerkelijken en is uit een een boek over “de leer van het Nieuwe Testament over de...

Lees verder
Gras
3 days geleden

Verkrachting

Ik ben verkracht Dit geval is een van de ergste die je je kunt voorstellen. Eigenlijk is het niet gepast om maar enkele woorden aan dit onderwerp te wijden. Echter, omdat in een dergelijke ervaring, “geschreven troost” in ieder geval te weinig is – afgezien van de troost van het Woord van God, willen we iets kwijt over deze moeilijke positie (spagaat). Dat verkrachting (vooral dramatisch is het, wanneer het met een aansluitende bevruchting verbonden is) een grote nood brengt,...

Lees verder
IMG_4758 kopie
5 days geleden

Medelijden

Medelijden is een woord dat in de huidige tijd nauwelijks nog betekenis heeft. Wie heeft er vandaag nog medelijden? In een samenleving die door egoïsme en het nastreven van persoonlijk voordeel gekenmerkt wordt, moeten wij als gelovige christenen ons baseren op wat de Bijbel, Gods levende Woord, te zeggen heeft. En we willen ook kijken naar Hem die op elk moment met de mensen medelijden had en daarmee – ook op dit punt – ons perfecte voorbeeld is: onze Heer...

Lees verder
Droomhuis?
5 days geleden

Christus en het huis van Simon, de farizeeër

Het huis was geveegd en op orde, maar helaas, het was leeg! Simon, de gastheer, was punctueel geweest in het observeren van de verbodsbepalingen, van de rituelen en ceremoniën van de wet. Maar er was geen liefde in zijn hart of in zijn huis. En de verschillende geschenken en offers van de farizeeër konden het geweten van de trotse man niet vrij maken. Hij reinigde alleen “de buitenzijde van de kom”. Het hart waaruit de uitgangen van het leven komen,...

Lees verder
IMG_6334 kopie
1 week geleden

De zekerheid van je behoudenis

“Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). “Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft” (1 Joh. 5:13). Kunnen christenen nu al zeker zijn dat God hun schuld vergeven heeft en dat zij eeuwig leven hebben? Het Woord van God beantwoordt deze vraag...

Lees verder
EXIF JPEG
2 weeks geleden

De opname van de gelovigen – realiteit?

18-10-2014 Er zal een dag in ons leven zijn, die vermoedelijk net zo gaat zoals vele andere dagen. Misschien zul je ‘s morgens opstaan, je ontbijt klaar maken en naar het werk gaan. Dan zit je vast in het midden van de dagelijkse taken, je hebt veel te doen – maar plotseling is alles heel anders! Wat is er gebeurd? Vele christenen hebben steeds weer daarover gesproken, zij hebben het verwacht. In de samenkomsten van de gelovigen heeft men liederen gezongen die waarin...

Lees verder
Eenden
3 weeks geleden

Één hart, één weg

“Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen …” (Jer. 32:38-39). Verschillend en toch één Een verbazingwekkende eigenschap van de kleine groep van volgelingen van de Heer was hun oorspronkelijke diversiteit, waarin zij geroepen waren, en de daaropvolgende harmonie in het discipelschap. Onder de twaalven bijvoorbeeld, waren Andreas en de visser Petrus, Mattheüs die behoorde tot de verachte tollenaars,...

Lees verder
IMG_7648
3 weeks geleden

Praktijk van de gemeente (2)

Weggaan Sommige lezers zullen de Engels Bijbelleraar William Kelly (1821-1906) wel kennen. Hij heeft over vele boeken van de Bijbel geschreven – soms zijn het weergaven van zijn lezingen. In het volgende willen we iets uit zijn boeken citeren over de vergadering-praktijk (praktijk van de gemeente, praktijk van de kerk). Deze bijdrage gaat over de vraag of men het samenkomen van de gelovigen eenvoudig verlaten kan, of moet, indien er kwaad bestaat, en is uit een boek over “de leer...

Lees verder
EXIF JPEG
3 months geleden

De inspanningen in het vlees

Genesis 38 Juda In dit hoofdstuk wordt de naam van Jozef niet genoemd. Hij was buiten Kanaän, het beloofde land. “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Joh. 1:5). We vinden in dit gedeelte aan de ene kant Juda en zijn overtreding, maar ook de trouw van God in het licht van het beloofde nakomeling, het ‘Zaad’. “En het gebeurde in die tijd” (vs. 1), toen Jozef op advies van zijn broer Juda...

Lees verder
EXIF JPEG
4 months geleden

Hoe vind ik vrede?

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matth. 7:13-14). Een tijdje geleden ontving ik een Christelijk tijdschrift en ik keek het met belangstelling door. Steeds weer las ik dat een ieder die gelooft in Jezus...

Lees verder