Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
22 uur geleden

De verschijning (2)

“… daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel met [de] engelen van Zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden [het] eeuwig verderf, [verwijderd] van [het] aangezicht van de Heer...

Lees verder
photo-1416431168657-a6c4184348ab
7 dagen geleden

De verschijning (1)

“Anders had Hij van [de] grondlegging van [de] wereld af dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard om <de> zonde af te schaffen door het slachtoffer van Zichzelf. En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal óók Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde1 verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten” (Hebr. 9:26-28). Wanneer...

Lees verder
wine-572233_1280
2 weken geleden

De Keuze van Daniël

Vier jongens krijgen in het buitenland een geweldige opleiding en baan aangeboden. Hun opdrachtgever zorgde voor hun eten en huisvesting. Hun kostje was gekocht… Of toch niet?! Deze vier jongens waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. In Daniël 1 lezen we hoe zij vanuit het land Israël terechtkwamen in Babel. De koning van Babel – Nebukadnezar – belegerde Jeruzalem en nam het in. Hij roofde de schatten uit de tempel en bracht ze naar zijn eigen land, in de tempel...

Lees verder
IMG_6343 kopie
2 weken geleden

Een hartelijk voornemen …

‘Hij spoorde hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’ (Hand. 11:23). {HSV}. Barnabas vermaande de nieuwe gelovigen dat ze bij de Heer zouden blijven. Sommigen kennen een lange tijd van blijdschap na hun bekering, maar God kent onze harten. Het kan makkelijk gebeuren dat we steunen op onze blijdschap in plaats van te steunen op de Heer Jezus. Hij is ons doel, niet de blijdschap. Pas op dat je door je blijdschap niet vergeet...

Lees verder
fox-557233_1280
3 weken geleden

Kleine vossen – kleine verstoorders met grote uitwerking

Er zijn dingen in ons leven waaraan we nauwelijks aandacht besteden. Kleine dingen – Pinda’s, die blijkbaar niet het vermelden waard zijn, maar die een grote invloed op ons leven hebben. “Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien!” (Hooglied 2:15). Dit vers uit het “Hooglied” van koning Salomo, is een passende titel op het onderwerp, waarover we willen nadenken: “Kleine vossen” ons leven. Als de voorjaarsmaanden aanbreken, beginnen in de...

Lees verder
EXIF JPEG
4 weken geleden

Rust … vrede … wie zoekt dat niet?

De toekomstige rust Hebreeën 4 gaat over het geweldige feit dat wij de rust mogen ingaan. Het wordt daar aangegeven als iets wat “toekomstig” is. In Hebreeën 3:7-19 gaat het over de woestijnreis van het volk Israël dat de rust van Kanaän als doel had (zie vs. 17-18). Dat is voor ons vandaag uiteraard niet meer van toepassing want wij zijn niet op weg naar Kanaän, het beloofde land. Wel zijn wij op weg naar de ‘hemelse rust’. De woestijn...

Lees verder
DSC00216 kopie
4 weken geleden

Neerwaartse trend in het huwelijk?

Neerwaartse trend in het huwelijk? “Juda zag daar de dochter van een Kanaänitisch man; zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar… En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar” (Gen. 38:2,6). Abraham nam het heel serieus toen het erom ging, dat zijn zoon Izak een vrouw zou krijgen (Gen. 24). Hij liet niets aan het toeval over. Izak handelde op dezelfde wijze met zijn zoon Jakob, hoewel misschien niet...

Lees verder
river-269362_1280
4 weken geleden

Ik zag de hemel geopend

Graag geef ik de gedachten van deze schrijver door over een geweldige toekomst. Daarbij is het goed onder gebed de gezindheid van de Bereeërs te tonen om bij het lezen en overdenken hiervan een zegen te ontvangen van de Heer. Frisse Wateren Lezen: Openbaring 22:1-5 De inrichting van de stad Een nieuwe scène opende de ogen van de ziener. De beschrijving van de eerste scène begon met vers 9 van hoofdstuk 21. De engel had gezegd dat Hij hem de...

Lees verder
monastery-615351_640
4 weken geleden

Afvallen, terugvallen, struikelen

“Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en [het] goede Woord van God en [de] krachten van [de] toekomstige eeuw geproefd hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Want [de] grond die de dikwijls daarop komende regen indrinkt en nuttig gewas voortbrengt voor hen ten...

Lees verder
IMG_7697 kopie
1 maand geleden

Mijn vader …

De Amerikaanse christelijke zakenman Hilding Halverson vertelde, dat hij eens op een warme zomerdag bij het raam stond en buiten jongensstemmen hoorde. Het waren zijn zoon en zijn vrienden die buiten in de tuin zaten en met elkaar spraken. Het was zo’n gesprek met het motto: “Mijn vader is veel sterker dan de jouwe!” Een jongen hoorde hij met trots zeggen: “Mijn vader kent de burgemeester”. “O,” zei de ander, “dat is niets! Mijn vader kent de gouverneur van onze...

Lees verder